Aktiviteter i muséet 2023 säsongen 202323/5 Besök av Folkhögskolan, seniorakademin. Guidning: M Hedelin


11 juni Besök av grupp från Surprise Laboratory International, träskulpturworkshop för professionella träskulptörer. PehrOlov Pehrson guidade.


3 juli Besök av grupp från Ölands Folkhögskola, Träskulpturstuderande


13 juli Textil verkstad för vuxna och barn, en halvdag. Ledare Ina Alm


19 juli Besök av privat grupp Agneta Lindström m barn/barnbarn.

Magnus Ekenstierna guidade.


26 juli Ramverkstad för vuxna, en halvdag. Ledare Lars Apelmo och Björn Ed


4 augusti Waxfilm visar ”Minsprängningarna…. vittnen berättar” ” för liten grupp berörda.


6 augusti Temakväll ”Strandningar” Anders Johansson. 30-tal besökande


10 augusti Besök av liten grupp kvinnor. Privat. Marianne Hedelin guidade


20 augusti Temakväll ”Vraken”. Erik Bjurström, Ulf Kyrling och Christian Cederroth

Waxfilm visar filmen ”Minsprängningarna utanför Össby – ögonvittnen berättar” publikt. 70-tal besökande


28 sept Besök från Ölands Folkhögskola, dokumentärfilmslinjen. Marianne Hedelin guidade.


30 sept Besök från Ölands Folkhögskola, seniorakademin. Deras kursledare, Ina Alm, skötte guidningen. De fick betala ”frivillig entré” individuellt på 40 kronor.


20 sept Besök från Mörbylånga kommun / Kalmar region: Regionråd Carl Dahlin och kommunfullmäktigeledamot Liv Stjernlöf. Info-möte med Marianne Hedelin.


28 sept Besök av projektgrupp ”Vår plats i biosfären”, ordnat av Ulf Kyrling.


28-30 sept Skördefest. Muséet öppet, servering i samarbete med Ung Företagsamhet, vrakutställning i Sockenstugan.


22 okt Utvärdering av säsongen; möte för volontärer. Sockenstugan. Drygt tio deltagare


26 nov ”Släkten berättar” – Rolf Törehed berättar, visar film och foton från Oskar och Märtas Johanssons tid i Seby. Internt möte för volontärer, 14 deltagare


Dessutom: Stenläggning och iordningställande av miljön utanför östra gaveln.

Ansvariga: Marianne Hedelin och Mary Johanneson. MH 2023 12 17